Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi
30 Nisan 2019, Salı

09:30 – 10:00 Kayıt ve İkram

10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları
Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

11:00 – 12:30
1. Oturum: Küresel Kent Araştırmalarında Değişim
Moderasyon:
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dr. M. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği, Genel Sekreter
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Ben Derruder, Gent Üniversitesi, Beşeri Coğrafya Bölümü (15 dk)
• Doç. Dr. Allan Watson, Loughborough Üniversitesi, Beşeri Coğrafya Bölümü (15 dk)
• Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (15 dk)
Katılımcılar:
Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (5 dk)
Prof. Dr. Stefan Björn Hennemann, Justus-Liebig Giessen Üniversitesi, Coğrafya Bölümü (5 dk)
(son 15 dakika dinleyici soru ve cevaplarına ayrılmıştır)

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:45
2. Oturum: Kent Araştırmalarında Veri Görselleştirme

Moderasyon:
Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Stefan Björn Hennemann, Justus-Liebig Giessen Üniversitesi, Coğrafya Bölümü (15 dk)
• Prof. Dr. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü (15 dk)
• Doç. Dr. Alkım Almıla Akdağ Salah, İstanbul Şehir Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü ve Utrecht Universitesi, Enformasyon ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (15 dk)
Katılımcılar:
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (5 dk)
Doç. Dr. Allan Watson, Loughborough Üniversitesi, Beşeri Coğrafya Bölümü (5 dk)
(son 15 dakika dinleyici soru ve cevaplarına ayrılmıştır)

14:45 – 15:00 Kahve Arası

15:00 – 16:15
3. Oturum: Yerel Yönetimler için Veri Toplama

Moderasyon:
Prof. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. M. Cemil Arslan, Marmara Belediyeler Birliği, Genel Sekreter
Konuşmacılar:
• Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (15 dk)
• Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (15 dk)
• Dr. Şebnem Beşe Canpolat, TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı (15 dk)
Katılımcılar:
Prof. Dr. Ben Derruder, Gent Üniversitesi, Beşeri Coğrafya Bölümü (5 dk)
Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (5 dk)
(son 15 dakika dinleyici soru ve cevaplarına ayrılmıştır)

16:15 – 16:30 Kapanış Konuşması

*Buluşma boyunca Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane tercüme bulunacaktır.