TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkan Vekili

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 1994 yılında mezun olan Dr. Şebnem Beşe Canpolat, 1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Teknik Demografi Ana Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır.

4 yıl özel sektörde çalışıp Türkiye İstatistik Kurumunda merkez teşkilat, İstanbul ve Ankara bölge müdürlüklerinde nüfus, genel nüfus sayımı, konut ve sosyal istatistikler alanlarında görev yapmış, Adres Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin kurulmasında Ankara Bölge sorumluluğunu yürütmüştür. Ekim 2012’den beri TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye’de nüfusun yaşlanması, yaşlanmanın demografik ve ekonomik etkileri, nüfusun yaşlanmasının getirdiği riskler ve fırsatlar, nüfus sayımlarında yaş bildirim hatalarının analizi, Türkiye’de yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı tiplerinin mevcut durumu ve ileriye dönük projeksiyonları, nüfus ve hanehalkı projeksiyoları, Türkiye’de trafik kazalarına bağlı olarak kaybedilen kişi-yıl sürelerinin hesaplanması, trafik kazası istatistiklerinin analizi ve standart risk haritası, Türkiye’de nüfus ve nüfus politikaları gibi konularda çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Nüfusbilim Derneğinin kurucu üyesi ve 2007-2008 dönemi yönetim kurulu üyesidir.