İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi

Koray Velibeyoğlu, lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamladıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. 1995’ten beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde çalışmalarını yürüten Velibeyoğlu ayrıca çeşitli idari görevler yapmıştır.

Kalkınma stratejileri, akıllı kent çalışmaları, kentsel tasarım teorisi ve pratiği, bilgi yönetimi, varlık-odaklı yerel kalkınma, mekânsal gelişim, yerel kalkınma, sürdürülebilir yaşam stratejileri, şehir teknolojileri yoğunlaştığı çalışma alanlarıdır. “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” projelerinin koordinatörlüğünü yürütmüştür.