Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü

İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi’nin ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans (1976) ve aynı bölümde yüksek lisans dereceleri alan Murat Güvenç, 1978-2005 yılları arasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. İstanbul’un sanayi coğrafyası üzerindeki doktora çalışması ODTÜ Mustafa Parlar Tez Ödülü’ne layık görülmüştür. 2015 Ankara Yapısal Plan ekibinde yer alan Güvenç 2005’te İstanbul Bilgi Üniversitesinde kurulan Mimari Tasarım yüksek lisans programına katıldı. 2006–2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak kent sosyolojisi ve veri çözümleme dersleri vermiştir.

Veri görselleştirme, kent coğrafyası, sosyolojisi ve kurum tarihi konularında yayımlanmış eserleri vardır. Emlak Bankası 1926–1998 Kurum Tarihi kitabı ile Türkiye Seçim Atlası 1950–2009’un eş yazarıdır.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nca desteklenen projesi kapsamında İstanbul 1920-2010 sergisinin toplumsal ve ekonomik coğrafya tema küratörlüğünü yapan Prof. Güvenç, Kasım 2014’ten bu yana Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.