İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olan Eda Ünlü Yücesoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans, 2006 yılında Utrecht Üniversitesi Beşeri Coğrafya ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden doktora derecelerini almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde post-doc araştırmacı olarak çalışmıştır. Kentsel büyüme, kentsel dönüşüm ve kültür mirası koruma projelerinde yer almıştır. Araştırmaları ve yayınları sosyal, ekonomik ve kültürel coğrafya, şehir tarihi, şehir planlaması, şehir sosyolojisi, kamusal alan ve İstanbul’un 20 yy.’daki mekânsal, ekonomik ve sosyal dönüşümü konularına odaklanmaktadır.