Ghent Üniversitesi Beşeri Coğrafya Öğretim Üyesi

Ben Derudder, Ghent Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Beşeri Coğrafya profesörü olarak görev yapmaktadır. Derudder, aynı zamanda Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Ağı (Globalization and World Cities Network – GaWC) araştırma grubunda yönetici olarak görev yapmaktadır. Yoğunlukla küresel kent ağlarının kavramlaştırılması, küresel şehir ağlarının deneysel analizi ve üretim ile ulaşım bileşenleri konularına odaklanan araştırmalar yürütmektedir.

Derudder’in çalışmaları arasında, kentsel bağlamda ağ analizi kullanmanın güçlükleri ve muhtemel fırsatları ile varsayımsal uluslararası coğrafi bilimlerin anlatıları ve gerçeklikleri konuları yer almaktadır.

Prof. Derudder, 23 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ilk Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nda da konuşmacı olarak yer almıştır.