İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Aslı Ceylan Öner, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamış; yüksek lisans eğitimine London School of Economics’te Şehir Mekânı ve Toplum alanında, Ball State Üniversitesi’nde ise mimarlık bölümlerinde devam etmiştir. Doktorasını Virginia Tech Üniversitesi Çevre Tasarımı ve Planlaması Bölümünde tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir ve Mimarlık Bölüm Başkanı olarak da görev almaktadır.

Öner, küreselleşme, küresel kent ağları, küresel şehirlerin planlanması ve yönetimi, kentsel teori, metropoliten alanların formu ve yapısal çevresinin gelişimi ile karşılaştırmalı kentleşme politikaları gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

23 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ilk Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nda da konuşmacı olarak yer alan Aslı Ceylan Öner, bu buluşmanın da akademik koordinasyonunu yürütmektedir.