Loughborough Üniversitesi Beşeri Coğrafya Öğretim Üyesi

Allan Watson, 2008-2016 yılları arasında Staffordshire Üniversitesi’nde Beşeri Coğrafya alanında öğretim üyeliği yapmıştır. Çalışmalarına 2016 yılından beri Loughborough Üniversitesi’nde devam etmektedir. 2014 yılından bu yana Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Ağı (Globalization and World Cities Network – GaWC) araştırma grubunda kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında yöneticilik yapan Watson, ekonomik küreselleşmeyi kentler ve kültür ekonomisi üzerinden incelemektedir.

Aynı zamanda film ve medya, müzik coğrafyası ve müzik ekonomisi konularında çalışmalar yapan Watson kültürel üretim, emek ve tüketim üzerinde coğrafi ilişkileri sosyolojik perspektifle ele aldığı birçok uluslararası araştırma gerçekleştirmiştir.
Dr. Allan Watson, 23 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ilk Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nda da konuşmacı olarak yer almıştır.