Prof. Dr. Alain Thierstein

Münih Teknik Üniversitesi Kentsel Gelişme Bölümü Öğretim Üyesi

Alain Thierstein, 1978-1984 yılları arasında St. Gallen Üniversitesi'nde iktisadi bilimler alanında eğitim görmüştür. 1985-1987 yılları arasında Karlsruhe'de Sistem ve Yenilik Araştırması ISI Fraunhofer Enstitüsü'nde İsviçre Ulusal Araştırma Fonu desteği ile doktorasını tamamlayan Thierstein, akademik hayatına St. Gallen Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1993 yılı itibariyle bölgesel ekonomi alanında daimi öğretim üyesi olarak görev yapan Thierstein 1998'de Kamu Hizmetleri ve Turizm Enstitüsünde Bölgesel Ekonomi Mükemmellik Merkezi başkanı olmuştur. 2000 yılında ETH Zürih'te Şehir, Bölge ve Bölge Planlama Enstitüsünde (ORL Enstitüsü) bölgesel planlama profesörü olarak atanan Thiersten, 2005 yılından beri Münih Teknik Üniversitesi Kentsel Gelişme Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Thierstein, bölgesel planlama ekseninde araştırmalar yürütmekte ve bilgiye dayalı kurumsal stratejiler, alan geliştirme politikaları ve politika önlemlerinin değerlendirilmesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Ali Türel

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Ali Türel, lisans ve yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra doktora eğitimine London School of Economics’te devam etmiştir. Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim görevlisi olan Türel’in, ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunmaktadır. Türel'in önemli çalışmalarından birkaçı şöyledir: “The Evaluation of Different Processes of Spatial Development from a Resilience Perspective in Istanbul” (Journal of Real Estate Literature, Vol 21, 2013), “The Evaluation of Different Processes of Spatial Development from a Resilience Perspective in Istanbul” (Resilience Thinking in Urban Planning, Springer, 2013) ve “Turkey’s Housing Cooperative Sector”, (Habitat Debate UN-HABITAT, Vol. 9, 2003.).

 

 Ali Türel, konut ekonomisi ve politikası, kentsel ulaşım, kentsel gelişim ve planlama alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Doç. Dr. Allan Watson

Loughborough Üniversitesi Beşeri Coğrafya Öğretim Üyesi

Allan Watson, 2008-2016 yılları arasında Staffordshire Üniversitesi’nde Beşeri Coğrafya alanında öğretim üyeliği yapmıştır. Çalışmalarına 2016 yılından beri Loughborough Üniversitesi’nde devam etmektedir. 2014 yılından bu yana Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Ağı (Globalization and World Cities Network - GaWC) araştırma grubunda kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında yöneticilik yapan Watson, ekonomik küreselleşmeyi kentler ve kültür ekonomisi üzerinden incelemektedir.

 

Aynı zamanda film ve medya, müzik coğrafyası ve müzik ekonomisi konularında çalışmalar yapan Watson kültürel üretim, emek ve tüketim üzerine coğrafi ilişkileri sosyolojik perspektifle ele aldığı birçok uluslararası araştırma gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Aslı Ceylan Öner, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamadıktan sonra yüksek lisans eğitimine London School of Economics'te Şehir Mekânı ve Toplum; Ball State Üniversitesi'nde ise Mimarlık bölümlerinde devam etmiştir. Öner, Doktorasını Virginia Tech Üniversitesi Çevre Tasarımı ve Planlaması Bölümünde tamamlamıştır.

 

Öner, küreselleşme, küresel kent ağları, küresel şehirlerin planlanması ve yönetimi, kentsel teori, metropoliten alanların formu ve yapısal çevresinin gelişimi ile karşılaştırmalı kentleşme politikaları gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Asuman Türkün

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Asuman Türkün, lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yapmıştır. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yapan Türkün, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Bölgesel planlama, toplumsal yapı ve değişme ve sosyoloji alanlarında uzmanlaşan Türkün, sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve bölge planlama konularında araştırmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Ben Derudder

Ghent Üniversitesi Beşeri Coğrafya Öğretim Üyesi

Ben Derudder, Ghent Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Beşeri Coğrafya profesörü olarak görev yapmaktadır. Derudder, aynı zamanda Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Ağı (Globalization and World Cities Network - GaWC) araştırma grubunda yönetici olarak görev yapmaktadır. Yoğunlukla küresel kent ağlarının kavramlaştırılması, küresel şehir ağlarının deneysel analizi ve üretim ile ulaşım bileşenleri konularına odaklanan araştırmalar yürütmektedir.

 

Derudder’in çalışmaları arasında, kentsel bağlamda ağ analizi kullanmanın güçlükleri ve muhtemel fırsatları ile varsayımsal uluslararası coğrafi bilimlerin anlatıları ve gerçeklikleri konuları yer almaktadır.

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Celal Abdi Güzer, lisans eğitimini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Güzer, doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde “Mimarlıkta Eleştiri” alanında yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen İngiliz Hükümeti bursu ile Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nde “Mimarlıkta Eleştiri” üzerine çalışmalar yürütmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Mimarlar Derneği 1927 Genel Sekreterliği ve Mimarlar Derneği 1927 Başkanlığı görevlerinde bulunan Güzer, tasarımcı ve uzmanların bir araya geldiği, CAG Mimarlık Atölyesini yürütmektedir.

 

Güzer, mimarlık eleştirisi, yakın dönem mimarlık kavram ve uygulamaları, konut ve toplu konut yapıları, kentsel tasarım, kentsel yenileme, yapılarda çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Çağlar Keyder

Koç Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi

Çağlar Keyder, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Profesörü, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı ve State University of New York Profesörüdür. Kaliforniya Berkeley Üniversitesinde Ekonomi Tarihi alanında doktora yapan Keyder, 1982 yılına kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders vermiştir. Keyder, Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. Journal of Middle East Studies ve Contemporary Sociology başta olmak üzere çeşitli yayın kurullarında görev almaktadır. Yapıtları arasında “Emperyalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye” (Birikim, 1976), “Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye”, “Toplumsal Tarih Çalışmaları”, “Türkiye’de Devlet ve Sınıflar”, “Ulusal Kalkınmacılığın İflası” (Metis, 1993), “İstanbul Küresel ile Yerel Arasında” (Metis, 2000) ve “Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne” (İletişim, 2003) bulunmaktadır. Ayrıca Mısır ve Türkiye’de sosyo-ekonomik dönüşümler, Orta Doğu tarihinde ticari tarım, kalkınmacılık sonrası dönemde Türkiye’de kırsal dönüşüm eğilimleri ve sosyal politikalar konulu makaleleri yayımlanmıştır.

 

Keyder, tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, ekonomi politik, sosyal politikalar ve hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kathy Pain

Reading Üniversitesi
Henley Ticaret Okulu Gayrimenkul ve Planlama Araştırmaları Direktörü

Kathy Pain doktora eğitimini Reading Üniversitesi Kent Planlama alanında tamamlamıştır. Pain, Küreselleşme ve Dünya Şehirleri Ağı (Globalization and World Cities Network - GaWC) araştırma grubunda Eş-Direktör olarak görev yapmaktadır. Kraliyet Enstitüsü İmtiyazlı Araştırmacılar Şehir Vizyonu Küresel Sürdürülebilirlik Odak Grubu (Royal Institution of Chartered Surveyors 'Vision for Cities' Global Sustainability Task Group) bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Pain, çağdaş ağ ekonomisinde sürdürülebilir küresel kent gelişimi; dünya ekonomisinde kentleşme, kümeleşme ve kent entegrasyonu; yönetişim; planlama; küresel mega bölge kentlerde ekonomik ve mekânsal gelişmeler; sürdürülebilirlik ve uluslararası finansal firmalarla gayrimenkul yatırımlar arası ara yüzler odak çalışma alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Oğuz Işık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Oğuz Işık, lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlamıştır. Işık, doktora eğitimine University Collage London’da devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarından birkaçı şöyledir: “Geographies of a silent transition: A geographically weighted regression approach to regional fertility differences in Turkey” (Pınarcığlu ile, European Journal of Population", 22, 2006), “Segregation in Istanbul: Patterns and processes” (Pınarcığlu ile, Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 100, 2009), Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları- Sultanbeyli Örneği (Pınarcığlu ile, İletişim Yayınları, 2005).

 

Oğuz Işık, kentleşme, yoksulluk ve siyasi coğrafya alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Zeynep Enlil

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Zeynep Enlil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamlamıştır. Doktora eğitimine ise Washington Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Planlama bölümünde devam etmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Enlil’in çalışmalarından birkaçı şöyledir: "The Neoliberal Agenda and the Changing Urban Form of Istanbul" (International Planning Studies, vol.16, pp.5-25, 2011), "Cultural Triangle and Beyond: A Spatial Analysis of Cultural Industries in Istanbul" (Planning Practice & Research, vol.26, pp.167-183, 2011) ve "Urban Regeneration and Hegemonic Power Relationships" (International Planning Studies, vol.16, pp.61-72, 2011).

 

Zeynep Enlil, kültür endüstrileri ve yaratıcı kentler, kent ve planlama tarihi, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım kuramları, soylulaştırma, kentsel yeniden canlandırma ve kentsel yoksulluk alanlarında çalışmalar yürütmektedir.