Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Zeynep Enlil, doktora eğitimine Washington Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Planlama bölümünde devam etmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Enlil, kültür endüstrileri ve yaratıcı kentler, kent ve planlama tarihi, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım kuramları, soylulaştırma, kentsel yeniden canlandırma ve kentsel yoksulluk alanlarında çalışmalar yürütmektedir.