Orta Doğu Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlayan Oğuz Işık, doktora eğitimine University Collage Londan’da devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Işık, yoksulluk ve siyasi coğrafya konularında çalışmalar yürütmektedir.