Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İngiliz Hükümeti bursu ile Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nde “Mimarlıkta Eleştiri” üzerine çalışmalar yürüten Güzer, doktora eğitimini de aynı alanda ODTÜ’de tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Mimarlar Derneği 1927 Genel Sekreterliği ve Mimarlar Derneği 1927 Başkanlığı görevlerinde bulunan Güzer tasarımcı ve uzmanların bir araya geldiği, CAG Mimarlık Atölyesini yürütmektedir. Mimar Celal Abdi Güzer mimarlık eleştirisi, yakın dönem mimarlık kavram ve uygulamaları, konut ve toplu konut yapıları, kentsel tasarım, kentsel yenileme, yapılarda çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yapmaktadır.