Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlayan Asuman Türkün, yüksek lisans eğitimini tamamladığı Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bölgesel planlama, toplumsal yapı ve değişme ve sosyoloji alanlarında uzmanlaşan Türkün, sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve bölge planlama konularında araştırmalar yürütmektedir.