İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlayan Aslı Ceylan Öner yüksek lisans eğitimine London School of Economics’te Şehir Mekânı ve Toplum; Ball State Üniversitesi’nde ise Mimarlık bölümlerinde devam etmiştir. Doktorasını Virginia Tech Üniversitesi Çevre Tasarımı ve Planlaması Bölümünde tamamlayan Öner, küreselleşme, küresel kent ağları, küresel şehirlerin planlanması ve yönetimi, kentsel teori, metropoliten alanların formu ve yapısal çevresinin gelişimi ile karşılaştırmalı kentleşme politikaları gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.