Açılış Konuşmaları

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması” 23 Şubat 2018, Salı günü InterContinental İstanbul’da gerçekleştirildi. MBB Şehir Politikaları Merkezi koordinatörlüğünde ve Kent ve Toplum Derneği destekleriyle gerçekleştirilen Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda katılımcıyı buluşturdu.

Programın açılış konuşmalarını MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çağlar Keyder, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan gerçekleştirdi.

Birinci Oturum

Programın ilk oturumu Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları’nda, Ghent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ben Derudder “Dünya Şehirleri Ağında Türk Şehirleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken Loughborough Üniversitesi’nden Doç. Dr. Allan Watson dünya şehir ağlarını anlama noktasında kalitatif yaklaşımları konu alan sunumunu gerçekleştirdi.

İkinci Oturum

Programın ikinci oturumu olan Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası oturumunda ise University of Reading’den Prof. Dr. Kathy Pain, küresel şehirlerin finansallaşması üzerine sunum gerçekleştirdi. Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Türel, küreselleşme üzerine tanımlarını yaparken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asuman Türkün, “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Beklentiler ve Sonuçlar” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Üçüncü Oturum ve Kapanış Konuşmaları

Programın son oturumu olan Küreselleşme ve Kent İmgesi’nde Münih Teknik Üniversitesi’den Prof. Dr. Alain Thierstein, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Abdi Güzer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Işık’ın sunumlarını gerçekleştirdi.