Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması ekonomiden teknolojiye, mekânsal gelişimden toplumsal dinamiklere, gayrimenkul piyasasından mimariye küreselleşme alanında uluslararası boyutta çalışan akademisyenleri bir araya getirmektedir. Küreselleşen şehirlerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle olan ilişkilerini oluşturan teori ve bu ilişkileri anlamlandırmada kullanılan bilimsel yöntemlerin tartışılacağı buluşmada İstanbul’un dünya kentleri arasındaki yeri ve geleceği de ele alınacaktır.

Toplantıda, dünya kentleri üzerine detaylı çalışmalar yapmakta olan GaWC (Kürselleşme ve Dünya Şehirleri Araştırma Grubu) araştırmacıları Prof. Dr. Alain Thierstein, Doç. Dr. Allan Watson, Prof. Dr. Ben Derudder, Prof. Dr. Kathy Pain ve Türkiye’de küreselleşme ve kentleşme alanında değerli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Zeynep Enlil, Prof. Dr. Oğuz Işık, Prof. Dr. Ali Türel, Prof. Dr. Asuman Türkün, Prof. Dr. Abdi Güzer, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner konuşmacı olarak yer alacaktır. Buluşma boyunca Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane tercüme de bulunacaktır.

InterContinental, İstanbul
23 Şubat 2018